Fyring i peisovnen

Hjem » Fyring i peisovnen

Fyring i peisovnen

Hvilken vedtype er egnet til peisovner?

Vi anbefaler å bruke kløyvet bjørke- eller bøkved som har vært oppbevart i minst ett år under tak. Ved som oppbevares innendørs har en tendens til å bli for tørr og dermed brenne for hurtig.

Treet skal helst være felt om vinteren, da kan du være sikker på at fuktigheten er passe. Treet bør kløyves i stykker på ca ti centimeter. For å oppnå optimal forbrenning kan ikke vedens fuktighet overstige 18 %. Dette vil tilsvare ett års oppbevaring under tak. Fuktigheten kan måles med en fuktmåler, eller ved å smøre oppvaskmiddel på den ene siden og blåse på den andre. Hvis veden er har riktig tørrhet vil det komme såpebobler, se denne veiledning.

Hvordan tenne opp i en peisovn?

Opptenningen er meget avgjørende for en hurtig og effektiv start på forbrenningen. Begynn med å åpne helt for primærluft nederest på peisdøren og sekundærluft øverst på peisdøren. Legg en vedkubbe på tvers i vedkammeret og plasser to opptenningsbriketter opp mot kubben. Tenn på brikettene og legg hurtig to nye trestykker i vinkel over brikettene, lent opp mot den første vedkubben. Dermed vil du få lufttilførsel til brikettene, samtidig som du sikkrer at flammene får god tilførsel på brennbart materiale.

Hold døren ca. en cm åpen, inntil glasset er så varmt at man ikke lenger kan røre ved det. Lukk deretter døren. Når det er klare, synlige flammer og ilden har fått et godt tak i veden kan primærluften nederst på døren lukkes.