Gasspeis

Hjem » Ildsteder » Gasspeis

gasspeis

Varm opp boligen på rimelig vis i vinter
Kontakt ossSe på ildstedbutikken.no

Peis uten pipe

Gasspeis er et godt alternativ for mange idag. Mange av disse peisene trenger ingen skorstein og er mye brukt for å sikre peiskosen i leilighetskomplekser etc. Vi har samarbeid også her med ledende produsenter.

Varme, hygge og design

Gasspeiser er utviklet både for varme og hygge og for å blende inn i kresne kunders krav til design. Fra det klassisk til det moderne, våre gasspeiser kan med enkelthet tilpasses og utformes til din spesielle stil og ditt miljø. Gasspeisene kan enkelt brukes av alle.

Miljø

Gasspeiser har de desidert laveste lokale miljøbelastningene av alle typer peiser. Vedpeiser har i motsetning til gasspeiser betydelig utslipp av svovel, nitrogenoksider og partikler. De har høy virkningsgrad og kan benyttes akkurat når man trenger det. De virker uavhengig av elektristet og er derfor spesielt egnet som oppvarming i de kaldeste periodene når belastningen på strømnettet er størst. Våre gasspeiser gir den mest intensive utnyttelsen av energien og det mest miljøvennlige man kan gjøre er å bruke mindre energi.

Lyst på gasspeis?

Ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp med kjøp av og montering av gasspeis, og se gjerne på utvalget til ildstedbutikken.no