Rehabilitering av skorstein i bygård

Hjem » Rehabilitering av skorstein i bygård

camilla_colletts_v_8_i fasadeVi er igang med ny bygård i hovedstaden. Denne gangen i Camilla Colletsvei 8. Her skal vi nedsenke nye syrefaste stålrør og remontere ildstedene.

Mange kakkelovner og peiser skal remonteres til skorsteinene i denne ærverdige gården.
Prosessen frem til nå har vært endel kontroll og befaringsvirksomhet for og avdekke hvilken rehabiliteringsform man skulle gå for. Her som i mange andre bygårder er skorsteinens generelle oppstilling i byggverket problemet, med tildekte skorsteinsvanger og kjøkken / garderobeløsninger imot pipen. Dette er viktig å ta med seg når man skal rehabilitere skorsteinen så man velger rett rehabiliteringsmetode så man slipper unna dyre ekstrakostnader i etterkant av arbeidene. Trenger du råd eller veilendning er det bare å ta kontakt med oss !

 

 

 

Litt om eiendommen

Denne leiegården ble oppført i 1896 på parseller av Skovveien 49 og Riddervolds gate 23 for byggmester Ole Olsen etter tegninger av arkitekt Olaf Boye. Gården var ved århundreskiftet eiet av en Wilhelmsen sammen med Fredrik Gjertsen, Cand. Mag., lærer og medeier i Frogner høiere almenskole. Blant leieboerne i år 1900 var overrettssakfører Wilhelm Nicolaysen, grosserer og visekonsul Tønnes Fredrik Andorsen, hoffjegermester og forhenværende fabrikkeier Otto Gjerdrum og Christian Kierulf, kommunelege i Vestre Aker.

Gården er bygget i tegl, med fasader i upusset rødgul tegl, og kraftig ornamentikk i puss og stukk, i nybarokk stil. Gatedasaden er symmetrisk komponert. Balkongene ble utskiftet i 1987.