Service på parafinkamin, nødvendig for riktig forbrenning!

Har du fyringsanlegg som bruker flytende brensel er du avhengig av miljømessige og økonomiske forhold å foreta en jevnlig service av anlegget.

savoie parafin