Tilstandsrapport og kontroll

Hjem » Service » Tilstandsrapport og kontroll

Tilstandsrapport og kontroll

Vi utfører tilstandsrapport og kontroll av piper i Buskerud, Oslo og Akershus
Kontakt oss

Vi utfører tilstandsrapport på piper og fyringsanlegg

Tilstandsrapport kan være aktuelt når du eksempelvis pusser opp et gammelt hus og er usikker på kvaliteten på pipen som står der. Det er mange «fallgruver» og det er viktig at også denne delen av byggverket blir sett på under en større oppussing.

  • Vi er totalleverandør av godkjente løsninger for skorsteinsrehabilitering
  • Vi importerer, forhandler og markedsfører produkter fra Europas største produsenter innen skorstein og skorsteinsrehabilitering
  • Vi forhandler peiser, ovner og ildsted
  • Vi har egne montører som rehabiliterer skorsteiner
  • Vi har egne montører som installerer ovner, peiser og andre ildsteder
  • Vi utfører kontroll av skorstein
  • Vi utfører kontroll av fyringsanlegg
  • Vi utfører kontroll på vanlig pipe og stålpipe

Eier du en rentbrennende ovn?

Nye rentbrennende vedovner, produsert etter 1998, tilfredsstiller verdens strengeste miljøkrav og reduserer utslippene med inntil 90%. Vedfyring i moderne ildsteder anbefales av miljømyndighetene, både av hensyn til global og lokal forurensning. Rentbrennende vedovner er miljøvennlig, og gir mer varme tilbake per vedkubbe.

Vedovner produsert før 1998 forurenser miljøet – og tilfredsstiller ikke nye krav til utslipp og energieffektivitet. En utskiftning av disse med nye rentbrennende ovner gir renere luft, bedre fyringsøkonomi og redusert behov for strøm. Rentbrennende ovner utnytter inntil 85% av energien i en vedkubbe.

Kilde: Norsk Varme

Ta kontakt for en uforpliktende kontroll av pipe, skorstein, ildsted eller fyringsanlegg – Dette er en langsiktig investering i sikkerhet!

Bestill tilstandsrapport og kontroll

Full tilstandsrapport og kontroll på pipe eller fyringsanlegg.