Rehabilitering av pipe

Hjem » Skorstein / Pipe » Rehabilitering av pipe

Rehabilitering av pipe

Vi rehabiliterer skorsteiner og fyringsanlegg i Buskerud
Kontakt oss

Vi utfører piperehabilitering over hele det sentrale østlandsområdet

Alfa Varme- og Pipeteknikk AS rehabiliterer skorsteiner og fyringsanlegg for entreprenører, offentlige bygninger, næringsliv, borettslag og huseiere etc. Vi har stor fagkunnskap på området og utfører piperehabilitering over hele det sentrale østlandsområdet. De fleste av våre kunder kommer fra Buskerud og Oslo. Vi er en bedrift som fokuserer på høy kvalitet på råvarer og faglig høy kompetanse som skal sørge for at kunden for et produkt som har god kvalitet. Vi samarbeider tett med myndigheter og lokale Brann & Feiervesen.

Generelt om rehabilitering av skorstein

Skorsteiner som ikke tilfredsstiller gjeldende forskrifter, har en rekke uheldige effekter. Dette er årsaken til at det nå er vedtatt en ny forskrift om «behovsprøvet feiing og kontroll med fyringsanlegg.» Ved å innføre denne forskriften, håper myndighetene å øke brannsikkerheten.

Det er flere grunner til å investere i en skorsteinsrehabilitering. I tillegg til å reparere de typiske skorsteinsskadene, er det en rekke positive sider med en piperehabilitering i huset:

Tryggere hverdag

I Norge brenner det for utrolige summer hvert år. Av disse kan ca kr 200 millioner henføres til feil på piper og ildsteder og i tillegg følger en rekke personlige tragedier. Dette burde i seg selv være argument nok for å holde fyringsanlegget i orden med rehabilitering av pipe.

Verdiøkning på bolig

At en rehabilitering av skorstein i realiteten er en ren investering fordi eiendommens verdi stiger ved et mulig salg, er jo også et argument som bør nevnes. (ref Avhendingsloven).

Invester i fremtiden

At naturen kan fortone seg som vakker og verdifull, er vel noe vi alle har økt forståelse for. Samspillet mellom miljøhensyn og livsstil, gjør at det offentlige innfører nye pålegg, nye og miljøvennlige produkter lanseres, familiene driver kildesortering av avfall osv.

 

Visste du at...

Visste du at en av de største forurensingskildene som du selv kan gjøre noe med, formodentlig er ditt eget fyringsanlegg?

Feil på skorstein og ildsteder, er en betydelig forurensingskilde og dessuten en vesentlig årsak til antall boligbranner. Dette kan minskes ved rehabilitering av pipe. Når det i tillegg gir dårlig fyringsøkonomi, skulle det ikke finnes noen rasjonell årsak til ikke å utbedre de feil som har oppstått.

Våre reparasjonsmetoder tar hensyn til de krav som stilles til miljø- og sikkerhetshensyn. Huseier vil få bedre fyringsøkonomi, økt sikkerhet og i tillegg reduseres utslipp av skadelige avfallsstoffer til naturen.

Typiske skorsteinsproblemer som krever skorsteinsrehabilitering

Problem 1

Om du har et skorsteinsproblem, så er du i selskap med utallige mange andre. I Norge brenner det for mange millioner kroner hvert år på grunn av slike feil. Det er først de siste årene som skorstein og ildsteder har fått økt oppmerksomhet som mulig brannårsak. Sprekker og kondensskader, er de feil som oftest oppstår i pipa. Sprekker kan oppstå på grunn av for høye røykgasstemperaturer, mens kondensskader vanligvis skyldes at innvendig tverrsnitt i skorsteinen er for stort.

Problem 2

Røykgasstemperaturen synker til under duggpunktnivå, og fukt samt aggressive stoffer i røykgassen tærer opp skorsteinen fra innsiden. Dersom skaden ikke blir utbedret straks, blir skaden bare mer omfattende. Det oppstår til slutt lekkasjer, som medfører helt andre driftsvilkår for fyringsanlegget enn forutsatt. Dessuten kan stabiliteten på skorsteinen bli dårligere, og faren for påvirkning av helseskadelige gasser, øker sammen med brannrisikoen og miljøforstyrrelser. Det har de senere år utviklet seg en større forståelse til dette med skorstein og ildsted. Derfor er det lurt å vurder rehabilitering av pipe i dag.

Problem 3

Forvitring over tid, gjør også sitt til at skorsteiner må utbedres. Vær og vind sliter på skorsteinen, og det er ikke vanskelig å tenke seg at en skorstein som har vært utsatt for værpåkjenninger i mange år får skader. Oppstillingsvilkårene er forandret. Dette betyr at en skorstein som ble oppsatt for noen år tilbake, ikke nødvendigvis er lovlig etter dagens krav. Nyere forskning og erfaring viser at bla. en teglskorstein oppstilt inntil treverk er meget brannfarlige. Denne oppstillingen var relativt vanlig for bare få år tilbake, og er nå ikke lovlig (dette gjelder for både 1/2-steins og 1/1-steins teglskorsteiner!). Disse skorsteinene skal iflg. loven rehabiliteres, for å unngå brann.

Problem 4

Feiloppsatte skorsteiner og ildsteder utgjør en stor brannrisiko, og antallet feilmonteringer er meget høyt. Det er antatt at feilmonteringer står for hovedvekten av boligbranner forårsaket av skorstein og ildsted. Det har vist seg bla. i en rekke borettslag at hele feltet med boliger har feiloppsatte skorsteiner og feilmonterte ildsteder.

Vi bygger og monterer flotte ildsteder etter din stil!

Vi bygger
Peis

Vi bygger
Kakkelovn

Vi monterer
Peisovn

Vi bygger
Gasspeis

Vi monterer
Pelletskamin